Boligblokker paa hver side av en brolagt gangvei som lyses opp i moerket

Dette er forskjellen på borettslag og sameie

Det meste er likt, og i det daglige spiller det ikke så stor rolle om du bor i borettslag eller et sameie. Det er likevel noen viktige forskjeller som det er greit å være klar over.

GUIDE TIL FØRSTEGANGSKJØPEREN

Eierform

Den viktigste forskjellen er selve eierformen. I et borettslag er det beboerne, eller andelseierne, som eier bygningene, leilighetene og tomta i fellesskap. Beboerne er andelseiere og har bruksrett til, men eier ikke, sin egen leilighet.

I et sameie eier du din egen bolig, ofte kalt eierseksjon, samt en tenkt del av eiendommen til sameiet.

Finansiering

Når et borettslag skal bygges, blir det delvis finansiert av et felleslån og delvis av et innskudd som betales av boligkjøperen. Innskuddet pluss boligens andel av fellesgjelden utgjør boligens totalpris. Felleslånet har sikkerhet i borettslagets eiendom, mens innskuddet er den enkelte boligkjøpers ansvar.

Du kan lese mer om fellesgjeld her.

Ved kjøp av en selveierbolig er det kjøperen selv som må finansiere hele kjøpesummen, som regel en blanding av egenkapital og banklån med sikkerhet i boligen.

IN-ordning

Som andelseier i et borettslag er du ansvarlig for hele felleslånet som er i borettslaget.

IN-ordning er en mulighet for å redusere din del av fellesgjelden eller styre nedbetalingen av den slik det passer deg best, utenfor borettslagets felleskostnader.

IN står for Individuell nedbetaling av fellesgjeld. Du kan enten betale ned alt på en gang eller nedbetale på bestemte forfall.

IN-ordning kan være gunstig hvis du har oppsparte midler til å innfri din andel av fellesgjeld, for dermed å redusere dine månedlige utgifter. Det lønner seg sjelden å ta opp lån for å betale ned fellesgjeld.

Dokumentavgift ved kjøp

Når du kjøper en selveierbolig, påløper det som kalles dokumentavgift i forbindelse med tinglysning. Dokumentavgiften utgjør en fast avgift på 2,5 prosent av kjøpesummen.

Borettslagsboliger betaler ikke dokumentavgift.

Felleskostnader

Det koster det samme å bygge en bolig uansett om den skal organiseres som borettslag eller som selveierbolig i et sameie. En kvadratmeter er en kvadratmeter uansett. Kostnadene for å bo er også de samme under ellers like forhold. Både borettslag og sameier skal betale kommunale avgifter, felles strøm, vaktmestertjenester, felles TV- og bredbåndsanlegg og liknende.

Men siden borettslaget har tatt opp et felleslån som skal nedbetales av andelseierne i fellesskap gjennom de månedlige felleskostnadene, vil disse som oftest fremstå som høyere enn felleskostnadene i et sameie.

To fingre holder opp en liten modell av et hus som lyserI sameiet har hver enkelt sameier ansvaret for sitt eget boliglån, og det kommer ikke til syne på sameiets månedlige felleskostnader.

Utleie av boligen

For selveiere er det enkelt. Du kan leie ut boligen din akkurat som du selv ønsker, så lenge det gjelder langtidsutleie. For korttidsutleie, for eksempel via Airbnb er det lov å leie ut i 90 døgn i året, maks 30 døgn sammenhengende.

I noen sameier kreves det godkjennelse fra styret, så sjekk vedtektene og husordensreglene, men i prinsippet kan ikke styret nekte deg å leie ut boligen uten en svært god grunn.

I borettslaget er det litt mer komplisert. I prinsippet er det andelseieren som skal bo i boligen, men utleie er absolutt mulig. Du må ha bodd ett år i boligen før du kan leie ut, og du kan bare leie ut for tre år om gangen når det gjelder langtidsutleie.

Her finnes det imidlertid unntak for sykdom, jobb, utdannelse eller utleie til nærstående familie. Når det gjelder korttidsutleie, så er det lov til å leie ut på døgn- og ukesbasis opptil 30 dager i året uten å be styret om tillatelse.

I BORI er det slik at både borettslaget og BORI skal vite hvem som bor i boligen din. Derfor må du søke om å få leie ut, eller det som på borettslagsspråk kalles overlating. Styret må godkjenne utleieforholdet og den nye leietakeren, men kan ikke avvise utleiesøknaden uten saklig grunn. Er leietakeren en person man tidligere har hatt problemer med, vil dette være en saklig grunn.

Leietakere både i borettslag og sameier plikter selvfølgelig å følge de vedtekter og husordensregler som til enhver tid gjelder. Men husk at det er du som eier eller andelseier som står ansvarlig for innbetaling av månedlige felleskostnader og nødvendig vedlikehold av boligen. Det er også du som står ansvarlig overfor borettslaget eller sameiet for eventuelle skader som oppstår som følge av utleieforholdet.

Det meste er likt

For de fleste betyr forskjellene svært lite, og vårt råd er uansett dette. Ikke stirr deg blind på eierform. Når du har funnet drømmeboligen, spiller det som regel liten rolle om det er en selveier eller en borettslagsbolig. Det viktigste er at du bor godt. Og at du bor trygt. I Norge gjør du det, uansett eierform.

LES ALT OM MEDLEMSKAP, FORDELER OG BOLIGBYGGELAG HER

Bilde av Lill Eriksen
Lill Eriksen
Salgs- og markedsdirektør