Johnny Brevik

Slik sørget vi for ansiennitetssplitten

Du har kanskje fått med deg at det er et boligbyggelag som endelig lar medlemmene dele opp ansienniteten sin?
Vel, det er oss.

Som første boligbyggelag i Norge sørger vi for at medlemmer som vil overføre ansiennitet, kan overføre akkurat så mange år de vil. De kan også dele opp ansienniteten sin, og dele ut så mange år de vil til både barn og barnebarn.

Vi kaller det BORI Familie, og du kan lese alt om det her.

FÅ ANSIENNITET MED BORI FAMILIE FRA I DAG!

Idéen ble født da BORIs markedsteam fikk spørsmål om det var mulig å dele ansiennitet i det første arbeidsmøtet med vårt nye reklamebyrå Oktan Oslo.

Vi i BORI hadde delte meninger. Lot det seg gjøre? Salg- og markedsdirektør Lill Eriksen mente at dersom det lot seg gjøre, så ville løsningen innebære at BORI endelig kunne differensiere seg fra øvrige boligbyggelag i Norge og ikke minst innfri ønsket som mange medlemmer allerede hadde ytret at de hadde ved overføring av sin ansiennitet.

Senhøsten 2019 starter arbeidet med å se om dette virkelig var mulig.

Vi ga oss ikke

Det første vårt markedsteam gjorde var å få gjennomført en juridisk vurdering av om det var noen lovhjemmel som tilsa at vi ikke kunne splitte ansienniteten.

Først så det negativt ut. Advokat anbefalte å ikke tilby splitting av ansiennitet fordi det var en oppfatning av at dette stred mot likhetsprinsippet som boligbyggelagene er tuftet på.

Johnny Brevik

 

Vi var uenige med advokaten og mente at det tvert imot ivaretok medlemmene bedre og var mer rettferdig. Etter ytterligere en henvendelse til advokat med spørsmål om lovhjemmel som talte mot splitt av ansiennitet, var endelig svar fra advokaten at ansiennitetsreglene ikke er lovregulert.

Etter svar om at ansiennitetsreglene ikke er lovregulert, besluttet salgs- og markedsdirektør Lill Eriksen igangsettelse av utredning om BORI hadde systemer og rutiner som kunne ivareta løsningen. Og ikke minst oppfølgingen av hvert enkelt medlem som ønsket seg denne. Dersom vi skulle splitte ansienniteten måtte vi være trygge på at vi kunne ivareta ansienniteten til hvert enkelt medlem ned til dagen de tegnet sitt medlemskap og eventuelt splittet den opp til fordeling på sin familie, hvorpå et nytt medlemskap ble etablert og skulle ivaretas.

Ansienniteten som er forbundet med et medlemskap hos BORI er et verdipapir og ivaretakelsen av denne er derfor svært viktig.

Du kan få en kortversjon av hva BORI Familie er HER.

Ja, vi lanserer!

Flere av BORIs ansatte var involverte i utredningen rundt splitt av ansiennitet, men et særskilt ansvar falt på markedskoordinator og medlemsrådgiver Anne Lene Jørstad og fagansvarlig for eierskifter Monica Kjelberget.

De gjorde en utredning rundt ivaretakelse av medlemmers ansiennitet når eierskifter og forkjøpsrett skulle foretas. Etter å ha grundig utredet at BORI ville være i stand til å ivareta hvert enkelt medlem ved en splitt av ansiennitet, ble et detaljert saksfremlegg behandlet av BORI-konsernets ledergruppe.

BORIs ledergruppe vedtok anbefalingen til BORIs markedsteam om å lansere splitt av ansiennitet for såkalte ikke-boende medlemmer, altså medlemskap som ikke er tilknyttet en borettslagsleilighet. Etter dette vedtaket gikk veien videre til BORIs styre for endelig behandling og forhåpentligvis vedtak om iverksettelse og lansering.

BORIs markedsteam fikk positivt svar av BORIs styre og returnerte til sitt reklamebyrå Oktan med et tydelig JA, vi lanserer!

Jublet

Klaus Adde, daglig leder i Oktan Oslo, forteller at jubelen sto i taket da de fikk vite at deres idé hadde kommet helberget igjennom alle juridiske og formelle irrganger.

– BORI ønsket å lansere så fort som mulig, og vi kastet oss over oppgaven med å utvikle lanseringskampanjen. Vi fikk god respons hos BORI for vår konseptuelle tilnærming, og resultatet av arbeidet med å ferdigstille kampanjen så dagens lys den 11.mai.

Resultatet av kampanjen har du kanskje sett på TV?
Du kan lese hva Oddvar Stenstrøm mener om muligheten for å splitte opp ansienniteten.
 

 

Bilde av Johnny Brevik
Johnny Brevik
Administrerende direktør
E-post: johnny.brevik@bori.no